OKVI
ЗИМОВИЙ СЕЙЛ -30%
РОБИМО ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ НА ВСЕ
КЕШБЕК 20%
ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ
ДІЗНАЙСЯ СВІЙ РОЗМІР
Оформление скидки
Введите номер телефона и вы получите промокод для скидки! (Полученный промокод укажите при оформлении заказа)

Договір публічної оферти

Цей Договір є публічним договором - договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України. Його умови однакові всім покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором, покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.
Даний Договір є угодою між інтернет-магазином українського бренду OKVI – okvi.store (далі за текстом – «Продавець») та будь-якою юридичною або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі називається "Покупець", що включає всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин).
Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Продавця та Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.
Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення
1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України) та містить усі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин.
1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззаперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину факт оформлення замовлення натисканням на посилання "Оформити заовлення" у кошику та оплати замовлення у розмірі 100% на умовах цієї угоди.
1.3. Публічна оферта також прийнята при реєстрації Покупця на сайті інтернет-магазину.
1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також у випадку, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
2. Терміни та визначення
2.1. «Інтернет-магазин» — сайт Продавця (okvi.store), створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі - продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотографіях, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційним способом продаж товару.
2.2. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині.
2.3. "Категорії" - інформація про товари, розміщена в інтернет-магазині.
2.4. "Оформити замовлення" - рішення Покупця придбати товар, оформлене в інтернет-магазині.
2.5. «Персональні дані» — будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, або до особи, що визначається.
3. Предмет договору
3.1. Інтернет-магазин зобов'язується передати у власність Покупцю товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього договору.
3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині, зокрема:
а) добровільний вибір Покупцем товарів за "Категоріями";
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;
в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;
г) виконання та передача замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.
4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення у інтернет-магазині.
5. Вартість та порядок оплати замовлення
5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеної на сторінках інтернет-магазину) та вартості доставки.
5.2. Покупець оплачує замовлення у розмірі 100% вартості за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.
6. Доставка замовлення
6.1. Доставка замовлення Покупцю виконується силами Продавця за допомогою транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачено договором або чинним законодавством, якщо при оформленні замовлення було обрано «Кур'єрську доставку».
6.2. При замовленні оптових партій терміни та методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.
6.5. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, оскільки вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).
7. Порядок повернення та обміну товару належної якості
7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару належної якості або обміняти придбаний товар на інший розмір або іншу модель протягом чотирнадцяти днів, рахуючи з дня отримання товару, за умови збереження товарного чека, упаковки, товарного вигляду та споживчих якостей товару.
7.2. У разі відмови Покупця від посилки відправлення повертається відправнику, тобто інтернет-магазину. Оплата зворотного пересилання посилки оплачується Покупцем.
8. Порядок прийому та заміни товару неналежної якості
8.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості або обміняти товар на аналогічний належної якості, з числа наявних у Продавця протягом чотирнадцяти днів, рахуючи з дня отримання товару, за умови збереження товарного чека, упаковки, товарного вигляду та споживчих якостей товару.
8.2. При отриманні Товару на складі перевізника або кур'єра, Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її і безпосередньо переконатися в належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.
8.3. У разі недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати їх у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника чи продавця. За можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.
Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну товару.
8.4. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та повної комплектності.
8.5. У разі повернення неякісного Товару сплачені кошти підлягають поверненню Покупцю на зазначені ним реквізити протягом 7 (семи) календарних днів після повернення товару.
8.6. У разі заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється за рахунок продавця. У разі заміни якісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється за рахунок Покупця.
8.7. У будь-якому випадку повернення Товару має відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Продукт, із збереженням товарного вигляду та споживчих якостей товару.
9. Права та обов'язки сторін
9.1. Покупець зобов'язаний:
а) ознайомитись з інформацією про товар, що розміщена на сайті продавця;
б) самостійно оформити замовлення у інтернет-магазинах;
в) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника або здійснити самовивіз на умовах цього договору;
г) при отриманні товару у перевізника переконатися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження та неповної комплектації - зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати співробітник перевізника.
9.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього Договору.
9.3. Інтернет-магазин зобов'язаний:
а) дотримуватись умов цього договору;
б) передати Покупцеві товар відповідно до обраного зразка за "Каталогом", оформленим замовленням та умовами цього договору;
в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати як відповідач у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльність третіх осіб.
9.4. Інтернет-магазин має право:
а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
10. Відповідальність сторін
10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
10.2. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.
10.3. Сторона, яка посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п'яти календарних днів письмово повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
10.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває понад п'ять місяців, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
10.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів
11. Інші умови
11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру з попередньою публікацією його на сайті okvi.store.
11.2. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення.
11.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.
11.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти Інтернет-магазину) та є датою укладання Договору купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем.
11.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безоплатним.
11.6. Власним акцептом Договору Покупець добровільно дає згоду на збирання та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, які стають відомі продавцю використовуватися в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення , направлення телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину.
11.7. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову чи електронну адресу.
12. Строк дії цього договору
12.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-магазині okvi.store та діє до виконання всіх умов договору.